Třetí vlna koronaviru v ČR

nebo státem vedená genocida?

Věci ohledně koronavirové pandemie dostaly v České republice v posledních týdnech nepříjemný spád a nic nenaznačuje tomu, že by byla významná snaha ze strany vlády změnit svůj přístup k věci. Jedno z největších mouder říká, že ze svých chyb bychom se měli umět poučit. Naše vláda se z nich však zřejmě poučit nehodlá a nejen, že se řadu z nich chystá opakovat, ale chystá se udělat nové a ještě hrubější. Plný výčet chyb by téměř nebylo možné sestavit, proto jsou níže uvedeny pouze ty nejvýznamnější.

Chyba 1: Váhání a dlouhodobé odkládání kritických rozhodnutí

Typická chyba, která byla udělána na začátku září. V době, kdy začínal opravdu exponenciálně růst počet nakažených, se vláda nebyla schopna shodnout ani na tom, zda znovu zavést roušky a zda zavést nějaká další účinná opatření. Důsledek: ve špičce téměř 16 000 nově nakažených za den, zdravotnický systém na pokraji kolapsu a následný zákaz téměř všeho. Poznámka pod čarou: všimněte si v té době "náhodné" korelace se začátkem školní docházky.

Chyba 2: Státem vynucené hromadné shromažďování

Jedna z nejlépe číselně popsaných událostí pandemie. Před otevřením škol na konci listopadu jsme měli reprodukční číslo kolem 0.7. O deset dní později vylétlo na 0.9. Pouhé dva ročníky základních škol tak postačily na zvýšení reprodukčního čísla o 0.2 bodu, tedy o téměř 30 %. Toto je vyloženě ukázkový příklad, neboť v té době k dalšímu rozvolňování nedošlo. Naopak, byl omezen počet návštěvníků v obchodech na jednoho nakupujícího na 15 m2. Buď tedy může za ono zvýšení toto opatření, nebo školy.

Chyba 3: Amatérské (a politické) úpravy výpočtu indexu rizika PES a ignorace trendu vývoje počtu nakažených

V době, kdy se začalo zvyšovat reprodukční číslo, začal růst i index rizika, který by nedovolil přechod do 3. stupně PES. Proto vláda upravila výpočet indexu rizika tak, abychom si mohli "užívat" 3. stupeň PES a mohly být do škol vpuštěny další děti. Zde se nám opět objevuje chyba 2.

Chyba 4: Opakování chyby 1

Po dalších nárůstech počtu nakažených vláda opět nereaguje a provádí jen kosmetické úpravy  režimu (zavírání hospod). Tento stav trvá prakticky dva týdny. Výsledek: opět jsme na 14 000 nově nakažených denně, odhad pro příští týden je o další minimálně třetinu vyšší.

Chyba 5: Opakování chyby 2

Po Novém roce by se podle aktuálních rozhodnutí měli opět vrátit do škol žáci prvních a druhých tříd. To, co nám pracně vydře Vánoční lockdown opět přijde vniveč. A počty nakažených opět porostou.

Chyba 6: Opakování chyby 3

Vláda se chystá opět upravit způsob výpočtu indexu rizika. Tentokráte tak, aby vedl na cca 4000 - 5000 hospitalizovaných. Pokud se ale řekne A, musíme říci i B: je-li smrtnost mezi hospitalizovanými cca 17 %, pak tím vláda říká, že vědomě zhruba šestinu uvedeného počtu posílá na smrt, než aby se snažila pandemii řádně potlačit. Vědomě tak nechává zemřít další tisíce lidí.

Z vyplývá řada znepokojivých skutečností:

  1. Nástup třetí vlny je dán chybným rozhodnutím vlády

  2. Prudký nárůst nakažených v posledních týdnech je dán vědomou ignorací PES, jeho modifikacemi a odkládáním významných rozhodnutí

  3. Body 1 a 2 pak vedly k prodloužení nouzového stavu a rychlému sestupu do pátého stupně PES. Je jen otázkou, zda toto nebyl ryze politický kalkul a třetí vlna nebyla vyvolána uměle právě s cílem získání argumentů pro opětovné prodloužení nouzového stavu.


Možná jsem sám, ale ve výše zmiňovaných faktech vidím pouze dva možné závěry: naše vláda je buď neskutečně hloupá a neumí se poučit z vlastních chyb, a nebo tu provozuje něco, co lze označit pouze jako genocidu. A za tu by měl následovat válečný soud.