Tak, další várka dětí je ve školách, co dál?

repost zápisku z ABC Linuxu ze dne 30. 11. 2020

Minulý týden byl plný debat ohledně toho, jestli se přejde do třetího stupně PES, nebo nepřejde. Důvodem je jednoduchý fakt - pokles denního přírůstku nakažených se zpomalil, a to z odhadů reprodukčního čísla kolem 0.72 až k hodnotám přes 0.9. Jedinou zásadní změnou proti minulým týdnům je přitom "pouze" návrat 1. a 2. ročníků do škol, přičemž už i hlavní hygienička připustila, že právě tam rostou počty nakažených.

Nyní k tomu, proč je slovo "pouze" v uvozovkách - on návrat do škol není vázán pouze na počty prvňáků a druháků, které naskočí do režimu intenzívního kontaktu, i když s ochranou dýchacích cest. Tím, že začnou chodit tyto děti do školy ztrácí všichni rodiče, pokud nemají další potomky, kteří jsou zrovna upoutáni doma, nárok na ošetřovné. Spolu s žáčky se tedy vrací i jejich rodiče do zaměstnání. Otevírají se tedy hned dvě cesty dalšího šíření viru. Třetí cesta už je poměrně skrytá - některé školy neotevírají družiny v plnohodnotném režimu. Namísto rodičů tak naskakují prarodiče (je-li to možné), kteří odvádějí případně vyzvedávají svá vnoučata, ve škole. Virus se tak může šířit i přímo k nejrizikovější skupině.

Na kompletní zhodnocení vlivu otevření prvních s druhých tříd je ještě chvíli čas, ale první výsledek je zcela zřejmý - pozitivně se vyvíjející pokles denního přírůstku nakažených se zpomalil natolik, že ministr zdravotnictví stihl několikrát za týden změnit názor na to, jak to bude následující týden (odbrzdíme anebo je to padesát na padesát?). Posuv do třetího stupně PES se tedy odkládá na čtvrtek a v pondělí naskakuje kompletní první stupeň a na rotační výuku naskakuje druhý stupeň základních škol. Plus samozřejmě výjimky, bez těch by to nešlo 

Důsledek je identický jako v případě prvních a druhých tříd - další vlna rodičů přichází o ošetřovné a nastupují zpět do zaměstnání. Od třetí třídy výš už nejspíše většina rodičů svěří svým dětem klíče, takže nám vypadává část řetězu vedoucí k seniorům. Přesto se nám opět zvyšují dvě magické proměnné: mobilita obyvatelstva a počet kontaktů. Spolu s očekávatelným nárůstem reprodukčního reprodukčního čísla k jedné (spíše nad, bude-li vliv otevření dalších tříd obdobný jako v případě prvních a druhých tříd), pak obojí vyroste dostatečně na to, aby nám je mohla naše mocná vláda omlátit o hlavu a opět všechno zavřít.

Ve stínu (z hlediska rizikovosti) uvedení dalších žáků do škol se krčí další opatření - od čtvrtka by se měly otevřít menší prodejny. Logika toho, co bude následovat je nasnadě - do středy rodiče nastoupivších žáků zjistí, co jim všechno schází (textil, školní potřeby, další pomůcky...) a ve čtvrtek se nahrnou do čerstvě otevřených obchodů, aby vše nakoupili. Naskočí tedy obrovské množství plateb kartami v "nových" lokalitách, což opět zvedne "mobilitu obyvatelstva" a máme tu opět nové náboje na lidi.

V příštích cca dvou až třech týdnech tedy lze očekávat, ne-li zastavení poklesu denního přírůstku nakažených, zřejmě i nárůst, což se projeví v indexu rizika, který zareguluje a zatímco doteď mířil lehce do PES stupně tři, otočí se zpět na čtyřku a podle toho, jak moc nakažených se objeví, nás možná namíří opět k pětce. (Tohle jsou mimochodem přesně ty oscilace, o kterých velmi nejasně píše i spoluautor indexu rizika, Jan Kulvejt.) No a jelikož kontakty a mobilitu ve spojitosti se školní docházkou nelze číselně ničím, na rozdíl o plateb u obchodníků, vyjádřit, vládní ukazovák se opět obrátí na malé obchody a zavře jako první je.

Čímž se dostáváme k horizontu vánočních prázdnin. Vzhledem k delším prodlevám mezi odpověďmi na jednotlivé změny v organizaci státu lze předpokládat, že školy se do Vánoc již neuzavřou (spíše se vláda bude zuby nehty bránit jejich zavření). Malé obchody možná ano, tady je to opravdu tak padesát na padesát. Začátek roku tak bude nejvíce záviset na vývoji v průběhu Vánoc, což je silně neodhadnutelná záležitost. Určitě se ale budeme muset smířit s tím, že leden 2021 přivítáme v lepším případě v PES stupni 4.

===

Originál se nacházel zde: https://www.abclinuxu.cz/blog/FluxBlog/2020/11/tak-dalsi-varka-deti-je-ve-skolach-co-dal