Když dvě procenta nejsou „jen“ dvě procenta

I malým číslům je třeba věnovat velkou pozornost

Dnes vyšel na Novinkách.cz článek o testovacím programu, v rámci kterého byly vyzkoušeny nové žvýkací PCR testy ve školách. Jednu z tezí článku si dovolím zde citovat:

„Z výsledků tohoto testování vyplynulo, že celkem 98 procent dětí a pedagogů bylo negativních, pouze dvě procenta z pětistovky testovaných mělo pozitivní test, tedy deset lidí.“

Když ale konfrontujeme tento výsledek s celorepublikovým stavem, rozhodně není tak pozitivní, jak vypadá, naopak je poměrně alarmující. K dnešnímu dni (25. 2. 2021) totiž máme 131 758 aktivních případů COVID-19 (zdroj: SeznamZprávy.cz), což vůči celkovému počtu obyvatel České republiky (10 707 839 k 30. 9. 2020) tvoří 1,23 % populace. Konfrontujeme-li mezi sebou tato čísla, vychází nám, že průměrný počet případů ve školách je o 62,54 %, tedy téměř o dvě třetiny, vyšší nežli je republikový průměr. Stále Vám to připadá tak optimistické?

Předpokládejme nyní ve školách (poměrně optimisticky) reprodukční číslo 0,75. Pro průměrnou školu, která má v ročníku čtyři třídy po pětadvaceti lidech, jsou podle výsledků testování čtyři nakažení žáci. I kdybychom je okamžitě izolovali, nakazí tři další, kteří dorazí domů, kde nakazí všechny členy své rodiny. Za předpokladu pětičlenné rodiny je tedy R = 4. Tento řetězec, který stále ještě neskončil, nám dává celkové reprodukční číslo R = 3. Že přeháním?

Stačí se podívat na aktuální vývoj epidemie – reprodukční číslo se nám během několika týdnů zvýšilo od 0,8 na 1,2 a stále roste. To, že jsme se nedostali někam na úroveň R blízkou oněm třem, nyní vděčíme jednak „dopravnímu zpoždění“ epidemie, které je dané inkubační dobou nemoci, a jednak tomu, že dostatečný počet lidí včas zůstane doma v izolaci.

Další argument pro to, jak moc obrovská jsou ona dvě procenta, dává počet žáků ve školách. Minulý rok do prvních tříd nastoupilo 107 800 prvňáků (zdroj: ČTK). Pokud jsou nakažena dvě procenta prvňáků, dává nám to pouze v prvních třídách 2 156 případů, zhruba stejně velký počet je to pak ve druhých třídách. Vztáhneme-li to k včerejšímu dennímu nárůstu nakažených (13 657), je to 31,6 % této hodnoty.

Stále ještě Vám připadají dvě procenta jako „pouhá“ dvě procenta?