Jak to bylo s Vánoci

...opravdu je to všechno naše vina?

Když se začalo po Novém roce znovu testovat, stalo se to, co bylo možné očekávat a snad ani nejtěžší uživatel tvrdých drog si nemohl myslet, že se stane něco jiného – počty nakažených pokračovaly v kurzu nastaveném již před Vánoci a opět pokořily řadu rekordů. Hned po prvním dni přispěchal ministr Blatný s jednoduchým vysvětlením: můžeme za to my, protože jsme neseděli doma na zadku. Kdo ostatně čekal jiné zdůvodnění, že? Pojďme se nyní detailněji podívat na to, jak to ve skutečnosti bylo…

Největší nevýhodou vánočního období je absence hodnověrných dat. V rámci pracovního týdne byla řada svátků, která data značně zkreslovala a vedla na nereálné přírůstky nakažených v oblastech kolem 4000 lidí za den. Tyto hodnoty jsou zjevně zcestné a jako nejreprezentativnější lze brát pouze týdenní maxima, která se držela v jakž-takž realistických mezích.

Vyjděme z údajů uváděných na Seznamu, který vše poměrně dobře loguje:

maximum z 9. 12. 2020: 6 413
maximum z 18. 12. 2020: 8 800
maximum z 23. 12. 2020: 14 126
maximum z 30. 12. 2020: 17 048
maximum z 6. 1. 2021: 17 723

Nyní velmi zjednodušeně zkusme určit mezitýdenní reprodukční číslo na základě poměru uvedených hodnot:

mezi 18. a 9. 12. nám vychází 8 800/6 413 = 1,37
mezi 23. a 18. 12. nám vychází 14 126/8 800 = 1,61
mezi 30. a 23. 12. nám vychází 17 048/14 126 = 1,21
mezi 6. 1. 2021 a 30. 12. 2020 nám vychází 17 723/17 048 = 1,04

Je tedy zřejmé, že po značném nárůstu reprodukčního čísla před Vánoci daném ukvapeným rozvolněním, školní docházkou a opakovaným odkládáním restrikcí, nyní dochází (doufejme) spíše ke zklidnění. Budeme-li považovat za maximální inkubační dobu nemoci 14 dní, pak „bouře“ po Vánocích se již zklidnila a jejím výsledkem je reprodukční číslo „pouze“ 1,25, což lze v kontextu předchozích hodnot považovat za úspěch a rozhodně ne za drastické fiasko, jak je panem ministrem prezentováno.

Dalším úmyslně opomenutým faktem (z téhož článku) je nástup antigenních testů. Citujme:

Vysoké počty nově nakažených jsou podle Duška způsobeny nejen komunitním šířením epidemie. Dalším důvodem je podle něj dobrovolné antigenní testování, díky němuž se daří odhalit zhruba čtvrtinu nových případů denně. „Dnes by bez nich bylo asi 12 000 pozitivních, ne 17 200,“ dodal.

Jinými slovy: vysoké počty nakažených jsou dány z jedné čtvrtiny též prakticky „náhodnými“ záchyty, jejichž počet též meziměsíčně roste.

Hození viny na veřejnost tak tedy nelze chápat nijak jinak, nežli o pokus o odvedení pozornosti od vlastní neschopnosti (PES vyžadoval zpřísnění již dlouho před Vánoci, ale vláda jej nerespektovala). Možná by se pan Blatný měl zamyslet ještě před tím, než něco prohlásí, aby vše opět nemusel honem honem odvolávat...

Tím ovšem nehodlám situaci nijak zlehčovat. Situace JE vážná a ještě vážnější zřejmě i bude. Leč vypadá to, že se objevuje světlo na konci tunelu a počty nakažených snad brzy začnou razantněji klesat…